Servis a opravy zdvíhacích zariadení, náhradné diely pre zdvíhacie zariadenia

Vykonávame  odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení podľa §12 vyhl. č: 508/2009 Z. z., STN 33 2550, STN 33 2000-1-41, STN 33 2000, STN EN 60204-32.

Opravy, údržba zdvíhacích zariadení:

– Ručný reťazový kladkostroj

– Ručný pákový kladkostroj

– Lanový zdvihák

– Hrebeňový zdvihák

– Bremenový magnet

– Vertikálna svorka

Odborné  prehliadky  a skúšky  reťazových závesov

Odborná PREHLIADKA pozostáva:

 1. Kompletná vizuálna prehliadka
 2. Premeranie a kontrola všetkých súčastí zostavy (závesné oká, spojky, háky, skracovače)
 3. Premeranie článkov reťaze
 4. Oprava, alebo výmena poškodených súčastí (diely účtované podľa platného cenníka)
 5. Vyznačenie dátumu revízie na identifikačný štítok
 6. Vystavenie protokolu o odbornej prehliadke

Odborná SKÚŠKA pozostáva:

 1. Kompletná vizuálna prehliadka
 2. Premeranie a kontrola všetkých súčastí zostavy (Závesné oká, spojky, háky, skracovače)
 3. Premeranie článkov reťaze
 4. Oprava, alebo výmena poškodených súčastí (diely účtované podľa platného cenníka)
 5. Vyznačenie dátumu revízie na identifikačný štítok
 6. Vystavenie protokolu o odbornej prehliadke
 7. Vystavenie protokolu o odbornej skúške – revízii

Odborné  prehliadky  a skúšky  polyesterových viazacích prostriedkov (zdvíhacie pásy, nekonečné slučky)

Vystavenie certifikátov a protokolov

Pravidelná preventívna údržba zdvíhacích zariadení:

– kontrola a premazanie zdvíhacích zariadení

– preventívna údržba zdvíhacích zariadení podľa dlhodobého plánu

– odstraňovanie závad

– nastavenie reťazových viazacích prostriedkov a zdvíhacích zariadení

Máte záujem o servis zdvíhacích zariadení alebo o náhradne diely? Chcete sa čokoľvek spýtať? Zavolajte nám na číslo 0905327617 alebo napíšte email na info@hfs.sk a zadarmo vám poradíme.