ARCHÍV DOKUMENTÁCIE

Pre našich obchodných partnerov vedieme evidenciu vydaných certifikátov k zariadeniam, ako aj evidenciu protokolov o vykonaných odborných revíziách a skúškach.