PORADENSTVO A NÁVRH RIEŠENÍ

Na základe našich dlhoročných, praktických  skúseností ako s návrhmi projektovej dokumentácie, tak aj s realizáciou stavebno-montážnych prác priamo v teréne , dovoľujeme si naším zákazníkom ponúknuť konzultácie týkajúce sa aj nešpecifických požiadaviek.