VYSTAVENIE CERTIFIKÁTOV

Vystavujeme certifikáty a protokoly aj na zariadenia, ktoré neboli dodané našou spoločnosťou – samozrejme po vykonaní odbornej skúšky na našich skúšobných strojoch.